Cito-toets Groep 4

Alles over de Cito-toetsen van groep 4
24 uur geopend
Afbeelding voor kop voor de site

Updates

Lezen moet leuk zijn

Heeft jouw kind ook weinig zin in het lezen van een boek? Dan is het de hoogste tijd om hem of haar daarvoor te motiveren. Hoe je dat doet? We hebben wel een aantal ideeën die we graag met je delen.

1 Lees zelf
Geef het goede voorbeeld en je zal snel zien dat je kind ook me...

Meer lezen
Meer informatie

Hoe verbeter je woordenschat?

Op de basisschool gaat veel aandacht uit naar woordenschat. Woordenschat draait puur om het leren van nieuwe woorden en kinderen leren er per jaar enkele duizenden bij. Toch worden woordenschattoetsen niet altijd even goed gemaakt. Welke stappen moet je doorlopen om...

Meer lezen

Wat leren kinderen in groep 4? Behalve rekenen, taal en spelling is er natuurlijk ook ruimte voor sociale vaardigheden en wereldoriëntatie. Wat leren kinderen die in groep 4 zitten nog meer?

Meer informatie

De Cito-toets wordt ook in groep 4 twee keer in een jaar afgenomen, namelijk omstreeks januari (de M4-toets) en omstreeks mei (de E4-toets).
Deze toetsmomenten zijn erg belangrijk, want ze laten de ontwikkeling van een kind zien.
Wil jij weten welke vakken er getoetst worden, wat een kind op beid...

Meer lezen
Meer informatie

Cito-toets groep 4 oefenen? Het uitgebreide oefenboek van uitgeverij Educazione bevat alle inhoud van de Cito-toetsen M4 en E4. Hiermee oefen je niet alleen goed voor de toetsen die in groep 4 worden afgenomen, maar kun je tevens goed zien of je kind geen achterstand oploopt.
Het oefenboek is zo...

Meer lezen
Online bestellen

Alles over de Cito-toetsen van groep 4

Lees wat je kind leert in groep 4

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Het complete overzicht van wat meisjes en jongens in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit handige artikel. We onderscheiden in het artikel sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een kind eenmaal in groep 4 moet beheersen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je je kind goed kunt helpen zodra het in groep 4 begint.

Twee hoofdvakken

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen de ontwikkeling op sociaal gebied en vakken voor kennis. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. De sociale kant uit zich door het meer samen willen spelen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor weetjes. Zo is het dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van weetjes, plannen, strategieën en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Sociale opvoeding

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en vorm aan de eigen persoon geven zijn nog maar een paar van de factoren die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. Leerlingen leren in de lessen sociale vorming hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leerkracht hanteert duiken leerlingen enorm de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker van zichzelf en krijgen ze bovendien vertrouwen in hun omgeving en anderen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Kennis en vaardigheden

Rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling geschiedenis, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over het aanleren van vaardigheden en kennis. In groep 4 komt dit allemaal aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Alle ontwikkelingen op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die leerlingen vragen om zelf na te denken, inzichten te geven, meningen te vormen, en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

Controle door toetsen

Om in beeld te krijgen of leerlingen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op het gebied van de algemene vakken maken ze vele toetsen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. De methodetoetsen zijn op korte termijn en toetsen de lesstof die in de weken ervoor aan bod kwam. De Cito-toetsen in groep 4 zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind geleerd heeft in een half jaar onderwijs. Deze Cito-toetsen M4 en E4 worden tweemaal per jaar afgenomen, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is doorgaans belangrijker voor de jaren erna.

Hoe kun je je kind helpen?

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat u het beste aan zonder de zelfstandigheid van je zoon of dochter kapot te maken? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als een stukje betrokkenheid en zullen vaak pas hulp vragen als dat nodig is. Voor ouders is het dan ook aan te bevelen om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder gaat. Opdrachten vanuit school kun je het beste door je kind zelf laten doen, maar wel controleren zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te verbeteren of van een klein foutje juist weer te leren.

Contact

Openingstijden

ma:24 uur geopend
di:24 uur geopend
wo:24 uur geopend
do:24 uur geopend
vr:24 uur geopend
za:24 uur geopend
zo:24 uur geopend
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.